Jak na školu v přírodě? aneb Tahák pro rodiče

Čeká vaše dítě škola v přírodě? Jak se připravit? Na co nezapomenout?

Prvním předpokladem úspěšného a spokojeného pobytu vašeho potomka na škole v přírodě je, že se na ni těší nebo ji alespoň neodmítá.

Je jasné, že pokud už jede poněkolikáté a minule byl nadšený, máte to jednoduché. Pokud ale pojede poprvé, může mít obavy. A vy také. Jak tedy na to?

1. Promýšlejte, ptejte se

Ve chvíli, kdy se dozvíte, že se škola pro vaše dítě plánuje, můžete mít rozporuplné pocity. Na jednu stranu přejete dítěti skvělé zážitky s partou dětí v novém a zajímavém prostředí. Na stranu druhou nevíte, jak to zvládne. A, proč si to nepřiznat, jak to zvládnete vy, rodiče.

Nejčastěji první informace dostanete na třídních schůzkách. Využijte přítomnosti učitele a ptejte se. Ptejte se na cokoli, co vás napadne. Myslíte si, že váš dotaz je hloupý? Omyl. Jde o vaše dítě, je třeba zjistit co nejvíc. Pokud učitel nezná odpověď, bývá to tím, že ho taková otázka ještě nenapadla. Pak je odpověď na ní přínosem nejen pro vás, ale i pro další rodiče a učitele samotného. Proto: ptejte se. Pokud přijde otázka až doma, volejte, mailujte. Váš klid je důležitý.

S vyučujícím dohodněte druh a množství učebních pomůcek, které budou děti potřebovat.
Školy v přírodě musí mít zabezpečeno stravování 5 x denně a pitný režim. Zjistěte, zda budou k dispozici lůžkoviny a povlečení nebo musíte připravit spací pytel a polštářek.

Tip: Škola v přírodě bez mobilu je skvělá pro děti i rodiče.

Zavolání dítěte znervózní rodiče na dlouhou dobu a dítě o problému během pár minut neví. Naopak, když dítěti večer zavoláte, můžete ho rozrušit tak, že nebude moct usnout. Můžete ublížit i dětem, kterým rodič zrovna nevolal, protože jim to může být líto. Moje zkušenost s jedním čtvrťákem mluví za vše: „Nejdřív jsem se bál jet bez mobilu a pak to byl nejlepší týden. Nikdo mě nehlídal a nemusel jsem se telefonem hlásit. Příště jedu zase bez mobilu!“

2. Povídejte, vysvětlujte
Najděte chvíli, kdy máte opravdu dost času a dejte se s dítětem do hovoru. Pravděpodobně už ze školy ví, že se na školu v přírodě pojede. Určitě ale čeká na vaši reakci. Tu už máte promyšlenou dopředu, protože znáte odpovědi z třídní schůzky. Názor rodiče bývá podstatný. Pokud prohlásíte, že je to hloupost, moc drahé, že byste se tam báli nebo že vám bude smutno, ovlivníte úspěch celé akce.

Byli jste na škole v přírodě sami? Vyprávějte, co jste tam dělali a jak se vám tam líbilo. Byl někdo z vašeho okolí? Sestřenice nebo starší bratr? Zeptejte se jich, co se jim nejvíc líbilo. Vyberte informaci, která by mohla být podstatná právě pro vaše dítě a tu zopakujte.

Sportovec rád uslyší, že tam budeme hrát hry. Přírodovědec, že budeme zkoumat les a pozorovat zvířata. Turista, že se chystá celodenní výlet. Kuchařka, že si upečeme vlastní chléb. Nechte dítě zavolat takovou radostnou informaci třeba tetě nebo dědovi. Tedy pokud nejsou proti školám v přírodě.

3. Seznam věcí, podmínky pobytu
Vyžádejte si seznam věcí, které bude dítě potřebovat. Pokud nějakou nemáte, domluvte půjčení nebo nákup. Můžete společně napsat Ježíškovi.

Zjistěte přesný termín a zkontrolujte, jestli nemáte naplánovanou jinou důležitou akci. Přeobjednejte návštěvu lékaře, zvažte např. trhání zubu nebo očkování těsně před odjezdem.

Zeptejte se na cenu pobytu a připravte dostatek peněz. Zajistěte jejich převod na účet školy, vyberte hotovost a připravte obnos k odevzdání ve škole. Pokud takovou částku nemáte, promyslete, jak ji našetříte nebo kdo vám se zaplacením školy v přírodě pomůže. Zapojte do zaplacení pobytu samotné dítě. Pokud si část ceny přidá samo, bude si účasti na škole v přírodě víc vážit. Vysvětlete, proč si má přidat a určete kolik.

Tip: Pokud má vaše dítě nějaká omezení, např. ve stravování, bude třeba domluvit pro něj zvláštní podmínky pobytu. Informujte učitele, domluvte se, jak budete situaci řešit.

4. Papíry
Pokud zmíním v souvislosti se školou v přírodě před dětmi ve škole slovo „papíry“ už se jenom smějí. „Zase papíry?“ Ano, a je jich dost.
První papír podepsaný zákonným zástupcem je Souhlas s účastí dítěte na škole v přírodě. Je to závazný dokument, na základě počtu přihlášených dětí se domlouvají podrobnosti pobytu se zřizovatelem nebo třeba doprava.

Druhý je Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě. Vystaví ho dětský lékař vašeho dítěte a má platnost 2 roky od data vystavení /tady došlo v roce 2018 ke změně, dříve platil jen jeden rok/, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Většina škol má svůj formulář, který lékař jen vyplní. Uvede v něm, že dítě může absolvovat školu v přírodě bez omezení nebo vypíše podmínky, které je pro pobyt nutno dodržet. Důležitou informací je např. případná alergie dítěte.
Tyto dva dokumenty odevzdáte ve škole delší dobu před odjezdem.

Třetí odevzdáte v den odjezdu nebo maximálně jeden den před odjezdem. Je to Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte. Stvrzujete v něm, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem). Že dítě nepřišlo v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani dítěti není nařízeno karanténní opatření. Informace v něm nesmí být starší než tři dny.

Je důležité uvést v Prohlášení kontakt na zákonného zástupce v době školy v přírodě. Doporučuju přidat kontakty na další osoby, např. prarodiče nebo rodinné příslušníky, kteří by mohli případně předat vzkaz zákonným zástupcům.

Posledním dokladem je průkaz zdravotní pojišťovny. Běžnou praxí je, že děti vozí s sebou kopii tohoto průkazu, aby originál neztratily.
Tip: Pokud užívá vaše dítě nějaké léky, připravte je na celou dobu pobytu společně s rozpisem užívání a předejte je v den odjezdu zdravotníkovi nebo vyučujícímu.
Tip 2: Pokud dítě špatně snáší dopravní prostředky a musí užít lék na kinetozu, připravte ho na cestu zpět společně s návodem na užití. Několik postřehů k řešení nevolnosti v dopravních prostředcích najdete zde.

5. Zavazadlo
Nejlepší by bylo, kdyby si všechny věci každý odnesl sám. Už vás slyším. Ano, někdy to opravdu nejde. Kufr s kolečky je velkou pomocí, zvažte jeho použití.
Seznam věcí už máte doma. Uvařte si kávu a řiďte „připravovací“ práce. Nechte dítě přečíst ze seznamu věcí jednu položku a vybídněte ho, ať si tu věc přinese. Můžete omezit výběr, ale rozhodnutí nechte na dítěti. Když má mít dítě tři trička, určete, jestli si má vybrat trička tzv. školní nebo na doma. Jestli mají mít rukáv dlouhý nebo krátký. A pak nechte dítěti možnost volby. Postupně přečtěte celý seznam a nechte věci poskládat na určené místo.

Staré lodní kufry jsou krásné, ale na školu v přírodě se nehodí.

Když máte všechno, nechte dítě skládat věci do kufru. Ukažte, raďte, pomáhejte, ale nedělejte to za dítě celé. Důvodů je mnoho. Naučí se novou dovednost, bude vědět, kde co v kufru najde a bude vědět, že to tam má. Ušetří starost sobě i učitelům, když bude pánem svého kufru. Ano, někdo se to nenaučí, někdo zapomene, co v kufru má, ale za pokus to stojí.

Doporučený seznam věcí na školu v přírodě najdete zde. Doporučený seznam věcí na školu v

Na školu v přírodě nedávejte dětem drahé oblečení ani drahé hračky. Při hře se oblečení může poškodit a hračky rozbít nebo ztratit. Není v silách učitele hlídat všem dětem všechno.

6. Den odjezdu

Zkontrolujte, jestli máte všechno. Zavazadlo, Prohlášení rodičů o bezinfekčnosti, léky s rozpisem užívání, kopii průkazu zdravotní pojišťovny /pokud ji neodevzdáte již dříve/
Pokud vaše dítě špatně snáší dopravní prostředky, upozorněte učitele a připravte igelitový sáček pro případ nemožnosti zastavení.
Nedávejte dětem zbytečně moc jídla na cestu ani na pobyt. Na malou svačinu na cestu a malé občerstvení na pobyt vyberte jídla nepodléhající zkáze.
Neprodlužujte loučení, ubezpečte dítě, že mu pobyt přejete a popřejte, ať si školu v přírodě užije.
Nebrečte. Mávejte.

Už odjeli?

Můžete i brečet. Užijte si volný čas, buďte spoko, máte čas na věci, které s dítětem nestíháte.

Monika Hoštičková
Miluju práci s dětmi. Jsem učitelkou a díky dlouholetým zkušenostem pomáhám rodičům provést jejich dítě prvním stupněm základní školy v klidu a s nadhledem tak, aby se všichni cítili spokojení. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.