Zájmové kroužky pro školáka? Kolik a jaké?

Se začátkem školního roku vybíráte pro své děti kroužky. Nabídka je skutečně pestrá, různé organizace se předhánějí, aby získaly další účastníky kurzů a zájmových útvarů.

Kolik kroužků máte pro dítě vybrat? A jaké?

Kdysi mi můj táta vybral kroužek němčiny. Myslel to jistě dobře, ale mě to vůbec nebavilo. Chodila jsem tam celých šest let, s úkoly a prověrkami mi ale notně pomáhal spolužák sedící přede mnou. Na sport táta taky myslel. Poslal mě na volejbal. Smečovat jsem se jako dítě nenaučila, byla jsem pomalá a nikdo mě nechtěl do týmu. Chtěla jsem hrát na klavír, dostala jsem flétnu. Nebylo všechno úplně špatně, ale táta udělal zásadní chybu. Neptal se totiž vůbec, co by bavilo mě. 

Vy to můžete udělat lépe.

Prvním hlediskem by měl být zájem dítěte. Pokud předpokládáte, že vaše dítě bude s radostí navštěvovat kroužek angličtiny a máte doma dítě, které neposedí, nebude to dobrá volba. Pokud je váš žáček umělec a těší se na práci s hlínou na keramice, bude nešťastný v kurzu sebeobrany. Nejdříve si tedy s dítětem promluvte. Vyprávějte, jaké záliby jste měli vy jako malí. Ptejte se, co by chtěl váš školák umět. Dávejte návrhy a pozorujte reakci dítěte. Poslouchejte trpělivě, co si váš školák o návrhu myslí.

Zkuste jako první nabídnout kroužek sportovní.
Dopolední vyučování je náročné pro všechny děti. Učitelé během vyučování mění aktivity dětí, nechávají je protáhnout nebo pracovat jinak než vsedě. Přesto je pohybu během dopoledne velmi málo. Děti do školy dovezeme autem, vezou se do kroužků i výtahem domů. Nabídněte tedy jako první sportovní aktivitu. Zajistíte svým dětem lepší držení těla a silnější svaly.

Pokud je váš školák společensky založený, rád spolupracuje a tráví čas společně s vrstevníky, vyberte sport týmový.  Zájem bývá o fotbal, hokej, florbal, baseball nebo moderní tance. Chce-li si vaše dítě užít výhru samo, zvolte sport individuální. Děti vybírají tenis, plavání nebo sebeobranu. Moderní je golf.

Velkou skupinu dětí osloví kroužky výtvarné nebo jinak tvořivé. Malování, kreslení a různé výtvarné techniky bývají velmi oblíbené. Rozvíjí kreativitu a fantazii dětí. Rodiči vyhledávané bývají kroužky s výukou cizího jazyka.

Kroužky nabízejí na svých stránkách přímo základní školy. Jsou vedené učiteli nebo externími spolupracovníky. Tyto kroužky bývají obecně nejlevnější a nejméně náročné na přepravu dětí. Začínají brzy po vyučování a nejmenší školáci na ně docházejí z družiny, do které se mohou zase vrátit. Zaručují bezpečnost dětí, protože děti vůbec neopustí budovu školy.

Kroužky nabízejí tradičně také Domy dětí a mládeže. Protože jsou to organizace financované kraji nebo městy, nabízejí cenově dostupné dětské kroužky. Jejich nabídka bývá velice široká, kroužek pro své dítě tu najdete v mnoha odděleních. V oddělení hudebním zpěv, hru na nástroj nebo tanec. V oddělení přírodovědném kroužky s náplní péče o zvířata nebo rostliny nebo třeba rybářský.  Domy dětí a mládeže mají i oddělení sportovní a turistické, technické s kroužky výpočetní techniky. Najdete i oddělení vzdělávací s širokou nabídkou jazykových kroužků nebo oddělení výtvarné pro malé umělce.

Dražší bývají kroužky vedené soukromými podnikateli a kroužky, které nabízejí individuální výuku. Nejčastěji jde o výuku cizího jazyka nebo úhradu osobního trenéra pro malé sportovce.

Počet kroužků by měl být přímo úměrný věku dítěte. Prvňákovi stačí jeden týdně, děti starší jich můžou mít víc. Děti v první třídě mají hodně starostí s novým prostředím, novými spolužáky a také s nároky na učení. Za pouhých deset měsíců se musí naučit číst, psát a počítat. Proto je dobré vybrat jen jeden kroužek, nejlépe sportovní. Starší děti zvládnou více aktivit týdně. Alespoň jeden by ale měl být aktivitou pohybovou.

Chodím na taneční kroužek, ten je dvakrát za týden. Taky se učím anglicky a kreslit. Večer v úterý chodím na přírodovědce a v pátek mám po angličtině keramiku.

Některé děti mají kroužek každý den, někdy i dva za sebou. Zdá se to být výhodné. O děti je postaráno, jsou pod dohledem, učí se nové věci a nemarní čas pouhým lenošením. S tímto cílem někdy jako rodiče organizujete svým dětem každé odpoledne, každou volnou chvíli.  Má to ale i nevýhody. Vaše děti se učí, že každá hodina dne musí být vyplněná smysluplnou prací. Že není dobré se „flákat“ a že mají být hodným chlapcem a vzornou holčičkou. Proč to nemusí být dobře?

Očekáváte od svých dětí výkon. Mnohdy to jako rodiče děláte a ani si to pořádně neuvědomujete. A vaše děti vás milují. Proto odpoledne studují druhý a třetí jazyk, učí se programovat, zkouší další a další věci. Vyrostou z nich výborní zaměstnanci nebo podnikatelé, kteří pracují od rána do noci. Pracují na plný výkon, často na dno svých sil. Někdy pak jako dospělí neumějí ocenit sebe a svoje výsledky, bývají mrzutí, unavení nebo nemocní. Pracují a pořád nejsou spokojení.

Proto je výhodné naučit děti už ve školním věku, že odpočinek je stejně důležitý jako práce. Každé dítě by mělo mít možnost prožít svůj volný čas po svém. Třeba sněním, odpočinkem, prohlížením časopisů nebo opravdovým lenošením. Takové lenošení nemusí být beze smyslu. Děti ho mohou využít k promýšlení dalších aktivit, ke vzpomínání na prožité chvíle nebo nejrůznějším fantaziím. Nemusí být tedy zbytečné a určitě to není „flákání“.

Každý školák by měl mít možnost zažívat hraní s kamarády.  Za domem, na hřišti nebo v zahradě některého ze spolužáků. Taková hra bez organizování dospělými je opravdovým skvostem mezi volnočasovými aktivitami. Vaše děti se v takové hře učí najít své místo a svou roli, získávají zkušenosti a učí se svůj čas plánovat. Učí se rozhodovat svobodně a nést za svá rozhodnutí zodpovědnost. Určitě udělají mnoho chyb, ale tak je to správné. Zjistí, že chybou hra nekončí. Vyzkouší si, že svoje chování můžou změnit. Při hře vaše děti získají nenásilnou formou zkušenosti, které s úspěchem můžou využít jako dospělí.

Je důležité, aby vaše dítě vyzkoušelo aktivity organizované, navštěvovalo nějaký zájmový kroužek. Ale stejně důležité je, aby mohlo trávit čas po svém, tak, jak si to vysní.

Vyberte tedy kroužky dobře a nechte prostor pro volnou hru vašich dětí.

Monika Hoštičková
Miluju práci s dětmi. Jsem učitelkou a díky dlouholetým zkušenostem pomáhám rodičům provést jejich dítě prvním stupněm základní školy v klidu a s nadhledem tak, aby se všichni cítili spokojení. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.